DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สลาก คือ ...
สลาก [N] ความหมาย คือ lots,สิ่งเช่น ติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆ ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย,,,
ตัวอย่าง :: เขาทำสลากให้เด็กๆ จับ เพื่อรับของขวัญในวันปีใหม่
มีหน่วยเป็น :: ใบ, แผ่น
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)