DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สถานธนานุบาล คือ ...
สถานธนานุบาล [N] ความหมาย คือ pawn-shop,สถานที่รับจำนำ ซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท และรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม,,โรงรับจำนำ, โรงจำนำ, สถานธนานุเคราะห์,
ตัวอย่าง :: ในช่วงเปิดเทอมมีผู้ปกครองจำนวนมากต้องเข้าออกสถานธนานุบาล นำสิ่งของไปจำนำ เพื่อมาจ่ายค่าเล่าเรียน
มีหน่วยเป็น :: แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)