DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รูปแบบ คือ ...
รูปแบบ [N] ความหมาย คือ format,,,แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ,
ตัวอย่าง :: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)