DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แยกย่อย คือ ...
แยกย่อย [V] ความหมาย คือ subdivide,แบ่งเป็นส่วนเล็กๆ, แยกให้เป็นส่วนน้อยๆ,,แบ่งย่อย, ซอย,รวม, รวบรวม
ตัวอย่าง :: วัฒนธรรมของแต่ละชาติสามารถแยกย่อยออกไปเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อีกชั้นหนึ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)