DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาพเคลื่อนไหว คือ ...
ภาพเคลื่อนไหว [N] ความหมาย คือ motion,ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ,,,ภาพนิ่ง
ตัวอย่าง :: ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว
มีหน่วยเป็น :: ภาพ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)