DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาพถ่าย คือ ...
ภาพถ่าย [N] ความหมาย คือ photograph,ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น,,รูปถ่าย, รูป,
ตัวอย่าง :: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก
มีหน่วยเป็น :: ภาพ, รูป, ใบ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)