DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระราชภารกิจ คือ ...
พระราชภารกิจ [N] ความหมาย คือ royal,งานที่จำต้องทำ,,ภารกิจ, ธุระ, ภาระ, กิจ, กรณียกิจ,
ตัวอย่าง :: รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)