DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระราชพงศาวดาร คือ ...
พระราชพงศาวดาร [N] ความหมาย คือ royal annals,เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น,,ประวัติ,
ตัวอย่าง :: ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะเคยได้อ่าน หรือรู้จักพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจารึกสุโขทัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)