DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระนาม คือ ...
พระนาม [N] ความหมาย คือ name,,,ชื่อ, นาม,
ตัวอย่าง :: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)