DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ไฟเบอร์ คือ ...
ไฟเบอร์ [N] ความหมาย คือ fiber,,,เส้นใย,
ตัวอย่าง :: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)