DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แฟ้ม คือ ...
แฟ้ม [N] ความหมาย คือ file,ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ,,ไฟล์, แฟ้มข้อมูล,
ตัวอย่าง :: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย
มีหน่วยเป็น :: แฟ้ม
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)