DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระราชปณิธาน คือ ...
พระราชปณิธาน [N] ความหมาย คือ royal wish,การตั้งความปรารถนา,,,
ตัวอย่าง :: โครงการป่ารักษ์น้ำเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดินอีสาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)