DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ไฟล์ คือ ...
ไฟล์ [N] ความหมาย คือ file,ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ,,แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล,
ตัวอย่าง :: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์
มีหน่วยเป็น :: ไฟล์
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)