DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แฟลต คือ ...
แฟลต [N] ความหมาย คือ flat,ห้องชุด ประกอบด้วยห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สำหรับอยู่อาศัย หรือให้เช่า,,,
ตัวอย่าง :: นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แฟลตนี้ เขารู้สึกว่าชีวิตจิตใจมันแห้งแล้งยังไงชอบกลอยู่
มีหน่วยเป็น :: หน่วย, หลัง, อาคาร
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)