DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แพ้อากาศ คือ ...
แพ้อากาศ [V] ความหมาย คือ be allergic to weather,อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือจาม,,,
ตัวอย่าง :: ในความเป็นจริงผู้ที่แพ้อากาศนั้น ไม่ได้แพ้อากาศที่หายใจ แต่แพ้ของที่ปะปนอยู่ในอากาศที่สูดดมเข้าไป
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)