DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พืชน้ำ คือ ...
พืชน้ำ [N] ความหมาย คือ aquatic plant,พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ,,,พืชบก
ตัวอย่าง :: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)