DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปัจจัยสำคัญ คือ ...
ปัจจัยสำคัญ [N] ความหมาย คือ important factor,สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น,,สิ่งสำคัญ,
ตัวอย่าง :: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)