DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปัญหามลพิษ คือ ...
ปัญหามลพิษ [N] ความหมาย คือ pollution problem,ปัญหาเกี่ยวกับพิษที่เกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม,,,
ตัวอย่าง :: ปัญหามลพิษกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)