DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ใช้บริการ คือ ...
ผู้ใช้บริการ [N] ความหมาย คือ user,,,ผู้รับบริการ,ผู้ให้บริการ
ตัวอย่าง :: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)