DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประสบอุบัติเหตุ คือ ...
ประสบอุบัติเหตุ [V] ความหมาย คือ have an accident,พบกับเหตุที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดมาก่อน,,เกิดอุบัติเหตุ,
ตัวอย่าง :: บางคนเคยขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ ก็เลยกลัวไม่กล้าขับรถอีก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)