DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้อยู่อาศัย คือ ...
ผู้อยู่อาศัย [N] ความหมาย คือ occupant,,,ผู้อาศัย,
ตัวอย่าง :: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)