DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แบตเตอรี คือ ...
แบตเตอรี [N] ความหมาย คือ battery,หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง,,,
ตัวอย่าง :: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)