DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประสบปัญหา คือ ...
ประสบปัญหา [V] ความหมาย คือ face a problem,พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข,,,
ตัวอย่าง :: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)