DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แผนใหม่ คือ ...
แผนใหม่ [ADJ] ความหมาย คือ new,แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน,,,
ตัวอย่าง :: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)