DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แบ่งเวลา คือ ...
แบ่งเวลา [V] ความหมาย คือ allocate,จัดสรรเวลา,,,
ตัวอย่าง :: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)