DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แนวราบ คือ ...
แนวราบ [ADJ] ความหมาย คือ horizontal,แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ,,แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว,แนวตั้ง, แนวดิ่ง
ตัวอย่าง :: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)