DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซีไรท์ คือ ...
ซีไรท์ [N] ความหมาย คือ SEA Write,รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน มอบให้แก่นักเขียน 5 ชาติในกลุ่มอาเซียน คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และไทย เพื่อส่งเสริมนักเขียนและเผยแพร่งานวรรณกรรมของอาเซียน,,รางวัลซีไรท์,
ตัวอย่าง :: ชีวจิต เป็นหนังสือที่ถูกถามหามากที่สุดในร้าน นอกจากหนังสือบทกวีที่ส่งเข้าชิงซีไรท์
มีหน่วยเป็น :: รางวัล
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)