DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แทรกซ้อน คือ ...
แทรกซ้อน [V] ความหมาย คือ have complications,การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่,,สอดแทรก, เข้าแทรก, แทรก,
ตัวอย่าง :: เขาตัดสินใจอำลาการเมือง เนื่องจากเข้าผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วอาการต่างๆ ที่แทรกซ้อนยังไม่ดีขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)