DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ธุรกิจค้าส่ง คือ ...
ธุรกิจค้าส่ง [N] ความหมาย คือ wholesale business,ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว,,ธุรกิจขายส่ง,
ตัวอย่าง :: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)