DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  โทรสาร คือ ...
โทรสาร [V] ความหมาย คือ fax,การส่งเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย,,แฟกซ์,
ตัวอย่าง :: แพทย์กลุ่มหนึ่งได้โทรสารไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแฉความชั่วของข้าราชการบางคนเกี่ยวกับการทุจริตยา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)