DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถวายพระพร คือ ...
ถวายพระพร [V] ความหมาย คือ bless,,,อวยพร, ให้พร,
ตัวอย่าง :: ปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)