DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซ่อมบำรุง คือ ...
ซ่อมบำรุง [V] ความหมาย คือ repair,ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ,,ซ่อม,
ตัวอย่าง :: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)