DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จับอาวุธ คือ ...
จับอาวุธ [V] ความหมาย คือ arm,ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้,,,วางอาวุธ
ตัวอย่าง :: ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)