DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชิงตำแหน่ง คือ ...
ชิงตำแหน่ง [V] ความหมาย คือ run for,แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง,,ชิงเก้าอี้,
ตัวอย่าง :: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)