DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดอันดับ คือ ...
จัดอันดับ [V] ความหมาย คือ rank,จัดเรียงตามลำดับจำนวน,,จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด,
ตัวอย่าง :: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)