DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดวาง คือ ...
จัดวาง [V] ความหมาย คือ arrange,วางให้เหมาะสม,,,
ตัวอย่าง :: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)