DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความลึกลับ คือ ...
ความลึกลับ [N] ความหมาย คือ mystery,ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้,,ความเร้นลับ,
ตัวอย่าง :: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)