DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ค้าส่ง คือ ...
ค้าส่ง [N] ความหมาย คือ wholesale,เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว,,ธุรกิจค้าส่ง,ค้าปลีก
ตัวอย่าง :: แม็คโคร ถือเป็นผู้บุกเบิกพลิกโฉมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งของไทย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)