DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครองตำแหน่ง คือ ...
ครองตำแหน่ง [V] ความหมาย คือ to be crowned,,,ได้รับตำแหน่ง,พลาดตำแหน่ง
ตัวอย่าง :: เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ เพราะได้ครองตำแหน่ง นางสาวไทย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)