DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครีบหาง คือ ...
ครีบหาง [N] ความหมาย คือ tail,อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่บริเวณหางของปลา,,,
ตัวอย่าง :: ปลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้ โดยโบกครีบหางสลับกับการยืดและหดของกล้ามเนื้อลำตัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)