DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คร่าชีวิต คือ ...
คร่าชีวิต [V] ความหมาย คือ kill,ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต,,เอาชีวิต,
ตัวอย่าง :: ในสภาพปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)