DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ข่าวร้าย คือ ...
ข่าวร้าย [N] ความหมาย คือ bad news,เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้าย หรือไม่ดี,,,ข่าวดี
ตัวอย่าง :: ผมไม่รู้ว่าจะแจ้งข่าวร้ายนี้ให้เธอทราบได้อย่างไร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)