DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขาดสารอาหาร คือ ...
ขาดสารอาหาร [V] ความหมาย คือ nutrition deficiency,รับประทาน หรือได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ,,,
ตัวอย่าง :: จากการสำรวจช่วงที่เศรษฐกิจปกติพบว่า มีเด็กที่ขาดสารอาหารสูงถึง 57%
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)