DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ข้าวเจ้า คือ ...
ข้าวเจ้า [N] ความหมาย คือ rice,ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งของชนิด Oryza sativa Linn. เนื้อเมล็ดใส ใช้หุงเป็นอาหาร เมื่อหุงแล้วเมล็ดมักร่วนและสวย มีชื่อต่างๆ กัน เช่น ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวมันปู,,,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยเพาะปลูกข้าวเจ้า เพื่อบริโภคเป็นอาหารหลัก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)