DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เห็นแก่ คือ ...
เห็นแก่ [V] ความหมาย คือ think of,ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง,,เห็นกับ,
ตัวอย่าง :: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)