DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ให้คะแนน คือ ...
ให้คะแนน [V] ความหมาย คือ mark,ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน,,ให้แต้ม,
ตัวอย่าง :: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)