DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เครื่องตอบรับโทรศัพท์ คือ ...
เครื่องตอบรับโทรศัพท์ [N] ความหมาย คือ answering machine,เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้,,,
ตัวอย่าง :: ฉันอยากได้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สักเครื่องเพราะช่วงนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน
มีหน่วยเป็น :: เครื่อง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)