DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จงฟัง คือ ...
จงฟัง [V] ความหมาย คือ listen,สั่งให้ฟัง,,,
ตัวอย่าง :: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)