DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เจ้าของที่ดิน คือ ...
เจ้าของที่ดิน [N] ความหมาย คือ landowner,ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น,,เจ้าของที่,
ตัวอย่าง :: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)