DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เครื่องบดกาแฟ คือ ...
เครื่องบดกาแฟ [N] ความหมาย คือ coffee grinder,เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง,,,
ตัวอย่าง :: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม
มีหน่วยเป็น :: เครื่อง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)